Židovské památky v Jeruzalémě

Úvodní stránkaŽidovské památky v Jeruzalémě
24.únor 2016 od Radush v rubrikách Cestování, Nové články
štítky Cestování, Metropole, Zahraničí
Židé považují Jeruzalém prakticky od nepaměti za své hlavní město. Od jeho existence a vlastní historie, která se k tomuto místo vztahuje, odvozují nároky na přítomnost v této oblasti. Co kromě dějin je k tomuto místu poutá? Jaké se zde dochovaly až do dnešních dní památky? K čemu Židé upínají největší pozornost? A zajímalo by to i běžného turistu? Pojďte se s námi do jednoho z nejstarších měst světa podívat a dovolte nám Vás přesvědčit, že ano. Pro větší přehlednost v samotném úvodu využijeme zavedené rozdělení Jeruzaléma do čtyř částí - křesťanské, arménské, muslimské a také židovské. Zejména posledně jmenovaná byla poničena během izraelsko - arabské války v roce 1948 a následně okupována až do roku 1967 Jordánskem. V roce 1967 ji izraelská vojska osvobodila a záhy zde začala rozsáhlá rekonstrukce, která umožnila vykopání řady historických staveb. Ty jsou zde pro turisty k nahlédnutí dodnes. Oprava této části proběhla v citlivém duchu a zachovala původní historický ráz města. Jednoznačně nejvýznamnější památkou judaismu je Zeď nářků, kterou místní nazývají Západní zeď (Western wall). Svou důležitost odvozuje od skutečnosti, že je jedinou zachovanou částí ze zničeného židovského druhého Chrámu.
Zeď nářků
K tomuto nejsvatějšímu místu judaismu přichází denně velké množství poutníků. Ti tu pronáší své modlitby k Bohu. Věří totiž, že právě zde se nachází místo, kde Bůh pozorně naslouchá. Z tohoto důvodu se k Západní zdi se váže starodávný zvyk, kdy lidé vkládají mezi jednotlivé kameny, jež zeď tvoří, papírky, na něž sepsali své prosby. Není bez zajímavosti, že i sem již dosáhla moderní doba. Motlitby je tak možné poslat rovněž emailem nebo faxem Nadaci Západní zdi, která je přepíše na papír a za odesílatele do zdi vloží. Papírky se pak vybírají dvakrát ročně - na jaře v souvislosti se svátkem Pesach a na podzim, kdy začíná židovský nový rok. Za půl roku se jich zde shromáždí rovnou několik stovek tisíc. Pod dohledem rabína Západní zdi jsou naskládány do pytlů a ty jsou pak pohřbeny na Olivové hoře. Samozřejmostí je, že je nikdo nesmí číst. Ke zdi je vstup zdarma. U vchodu je nutné pouze absolvovat bezpečnostní prohlídku, na kterou si však po dobu návštěvy Izraele lehce zvyknete. Stane se totiž častou součástí návštěv památek, obchodů, ale třeba i nádraží. Prostor před Zdí nářků je rozdělen na dvě části. Ta větší je vyhrazena návštěvníkům z řad mužů, ta menší ženám. Při návštěvě některých jeruzalémských náboženských památek je vyžadováno, aby byla zakrytá ramena a kolena. Zde vás sice pravdědobně nikdo kontrolovat nebude, ale patří ke slušnému vychování tyto zvyky dodržovat. Muži si na tomto místě rovněž přikrývají hlavu jarmulkou neboli kipou. Tu si můžete zdarma zapůjčit přímo u vchodu. Pro mnohé návštěvníky je zajímavostí, že se Židé při odchodu nikdy neotáčí ke zdi zády, ale couvají pozpátku. Věří totiž, že je neuctivé otáčet se k Bohu zády.
rozdělení Zdi nářků
U zdi probíhá kromě tichého rozjímání jednotlivců také celá řada židovských rituálů a slaví se zde i významné svátky judaismu. Pro turistu, který sem zavítá úplně prvně, může být zajímavý pohled na neuvěřitelnou blízkost k Chrámové hoře, na které se rozkládají dvě velmi důležité muslimské památky - mešita al - Aksá a Skalní chrám. Západní zeď v podstatě toto místo podpírá a oba body jsou tak doslova na dosah ruky. Od Západní zdi můžete své kroky směřovat k některé z místních četných synagog či Jeruzalémskému archeologickému parku. Zde byly odkryty vykopávky, jež souvisí s obdobím prvního i druhého Chrámu. Zajímavým zážitkem je i návštěva hlavní obchodní pasáže v době byzanstkého Jeruzaléma tzv. Carda. V minulosti bylo 12,5 metru široké a na obou stranách se nacházely četné obchůdky. Jejich zrekonstruované pozůstatky zde můžete vidět dodnes. Centrem židovské čtvrti je náměstí Churba, kde se nachází řada restaurací se zahrádkami a rovněž četné krámky. Zde můžete dát odpočinout unaveným nohám a také se osvěžit. Budete - li chtít nasát pravou atmosféru této čtvrti, stačí zde posedět a jen se dívat. Narazíte na skupinky vojáků složené z mladých dívek a chlapců (v Izraeli existuje povinná vojenská služba bez rozdílu pohlaví), spatříte ortodoxní židy v tradičních černých oblecích s klobouky a dlouhými pejzy nebo hloučky turistů prakticky z celého světa. Návštěva tak ve vás zanechá celoživotní zážitek. A to nemluvě o tom, ze v blízkosti několika kroků se nachází další výše zmíněné čtvrti, které jsou sami světem o sobě. Ale víte co? O tom až  zase příště :-)
Radush Autor Radush