Washingtonský hřbitov Arlington

Úvodní stránkaWashingtonský hřbitov Arlington
3.březen 2015 od Radush v rubrikách Cestování, Nové články
štítky Cestování, Metropole, Zahraničí
V dnešním cestovatelském článku přinášíme další várku informací z hlavního města Spojených států amerických. V minulém příspěvku jsme společně zavítali k několika místním památníkům. Ty všechny jsou tichou vzpomínkou na významné dějinné události americké, ale i světové historie. Vzdávají s úctou čest zemřelým i padlým v boji. Mnoho z nich odpočívá na jednom z nejposvátnějších míst amerického národa, kterým je vojenský hřbitov Arlington. Ten je, oproti většině zajímavostí v parku National Mark, situován na druhém břehu řeky Potomac. Jaká je jeho historie? Kdo konkrétně zde odpočívá? A jak vypadá budoucnost tohoto hřbitova? To všechno jsou otázky, na které vám vzápětí přineseme odpověď. Původní příběh pozemků, na nichž se dnešní hřbitov rozkládá, je spojen s rodinou prvního amerického prezidenta George Washingtona. Jejich majitelem nebyl totiž nikdo jiný než jeho adoptivní syn John Park Custis . Ten půdu později odkázal své jediné dceři Mary Anně, která se vdala za generála Roberta Leeho. Během občanské války v USA (1861 – 1865) stál Lee v čele armády Konfederace. Když na počátku konfliktu v roce 1861 i se svou rodinou pozemky opustil, usadila se na nich nepřátelská armáda Unie. Od roku 1863 zde sídlilo centrum, které pomáhalo osvobozeným otrokům zařadit se do budoucího života. Jedním z důsledků občanské války a jejích obětí byl záhy i nedostatek míst na stávajících washingtonských hřbitovech. Rozlehlé pozemky se zdály být logickou volbou a tak zde již v roce 1864 proběhl vůbec první pohřeb vojína Williama Christmana. Teprve však o měsíc později byl necelý 1 kilometr čtvereční Ministerstvem války oficiálně prohlášen za vojenský hřbitov. Do konce války v roce 1865 zde bylo pohřbeno tisíce vojáků a osvobozených otroků. Přestože byl Lee velitel poražené armády, byly mu za pozemky nakonec vyplaceny kompenzace a staly se natrvalo majetkem státu.
hřbitov Arlington
Do dnešní doby zde našlo odpočinek více než 400 000 lidí, kterým je společné to, že působili ve vojenských službách USA. Hřbitov je určen také pro jejich rodinné příslušníky. V současnosti zde probíhá mezi 27 až 30 pohřby každý pracovní den. Nejčastěji se jedná o válečné veterány z 2. světové války a v nedávné době také o padlé v bojích Afghánistánu nebo Iráku. Jako poznámku na okraj lze zmínit fakt, že v USA je nyní okolo 3 000 000 válečných veteránů z 2. světové a každý den jich zhruba 1 000 zemře. Pro hřbitovní správu je proto často oříškem naplánovat jednotlivé pohřby tak, aby čestné salvy, jež zde zní, nerušily jiný pohřeb. Při návštěvě chtě nechtě snad na každého příchozího dýchne tichá atmosféra plná úcty. Doslova na každém rohu se můžeme setkat se zmínkami o tom, že zde odpočívají ženy a muži, kteří splnili svou službu vlasti. Pro mnohého Čecha tato vyjádření mohou znít možná příliš pateticky či snad přímo lehce úsměvně. Vždyť představme si, jakou by u nás vzbudila reakci slova o tom, že bránit zem je povinnost a čest. Nicméně zdá se, že citace v tomto duchu, se kterými se setkáváme na mnoha krocích po USA (nejen zde ve Washingtonu), zde koutky k úsměvu nezvedají. Je snad v tomto naše mentalita odlišná? Či jsou snad tyto americké řeči nadnesené? Nebo i v nás Češích tento smysl někde je? Zdá se, že tato úvaha by vydala na samostatný článek, nicméně to není naším dnešním úkolem. Pojďme se tedy vrátit zpět k Arlingtonu J
výhled na Pentagon
Ten je sice označován primárně jako hřbitov vojenský, nicméně zde leží i astronauti, zdravotní personál i církevní hodnostáři sloužící v konfliktech, politici a váleční zpravodajové. Nachází se zde také hrob neznámého vojína, na připomínku všech těch, kteří sloužili v 1. nebo 2. světové válce, či válce vietnamské a korejské. Střeží ho 24 hodin denně vojáci 3. pěší divize. Střídání jejich stráží je působivou podívanou. V zimním čase dochází k jejich výměně jednou za hodinu a v letním čase jednou za 30 minut. A čí hrob zde konkrétně můžete navštívit? Mezi nejznámější jména patří jistě John Fitzgerald Kennedy, u jehož hrobu hoří věčný plamen. Oblíbený americký prezident zde odpočívá spolu s manželkou Jacqueline a bratry Robertem i Edwardem Kennedym. Dalším prezidentem, i když méně známým, který je tu pochován, je William Taft (v úřadu v letech 1921 až 1930). Mezi dalšími lze zmínit jméno Roberta Pearyho, jenž byl pravděpodobně prvním, kdo vstoupil na severní pól, i když se o tom dodnes vedou spory.  Na hřbitově je také symbolicky pohřbena celá posádka raketoplánu Challenger, který hned po startu explodoval. Odpočinek zde našlo i mnoho sportovců a spisovatelů, stále však platí, že většina z nich svůj život nějakým způsobem spojila právě s armádou.
hrob J.F.K.
  Rozhodnete – li se hřbitov navštívit, vězte, že je otevřen každý den od 8 hodin ráno. V období od října do března se zavírá v 17 hodin a od dubna do září v 19 hodin. Vstup je samozřejmě bezplatný. Ze zdejšího vrcholku je úžasný výhled na Washington. Můžete využít prohlídky otevřeným autobusem.  Možná tuto nabídku oceníte, vzhledem k tomu, že hřbitov se rozkládá na ploše více než 247 hektarů. Přes tuto ohromnou velikost se zdá, že do budoucna bude místa nedostatek. Proto již dnes existují detailní plány na rozšíření hřbitova na okolní pozemky.
Radush Autor Radush