Vítání občánků

Úvodní stránkaVítání občánků
13.květen 2016 od Radush v rubrikách Nové články, O dětech
štítky děti, Česko

Tradice vítání občánků se stala již v minulosti oblíbeným slavnostním aktem, který v mnoha českých rodinách nahradil do té doby zavedený obřad zvaný křest. Při hlubším zamyšlení zjistíme, že tato změna pravděpodobně proběhla i v duchu záměru komunistického režimu oslabit v lidech náboženské vyznání. V současné době by jistě nejeden tehdejší komunista zajásal, jelikož se zdá, že se tento cíl do velké míry podařilo naplnit. Češi totiž podle údajů Českého statistického úřadu patří k jednomu z nejateističtějších národů světa. Více informací k tomuto tématu je k dispozici ve článku o ateismu.

Ať již je však pozadí zavedení tradice vítání občánků jakékoli, je nezpochybnitelné, že velkému zájmu rodičů se těší dodnes. Možnost zúčastnit se tohoto aktu nabízí celá řada měst, z nichž některá tuto tradici obnovila dokonce po řadě let jeho absence.

Oproti minulosti však došlo v roce 2014 k podstatné změně, která spočívá v tom, že obce již nemají možnost z důvodu ochrany osobních údajů nahlížet do registru obyvatel za účelem pozvání rodičů nově narozených obyvatel obce. Tentýž zákon nově nepočítal ani s možností zvát starší občany za účelem slavnostní gratulace například ke zlaté svatbě či k významnému životnímu jubileu. Případní zájemci se tak dosud musí nahlásit sami. Máte - li o tento akt zájem, je důležité mít proto tuto skutečnost na paměti.

Po hlasité kritice ze strany obcí však byla v nedávné době parlamentem přijata novela tohoto sporného zákona. S účinností od 1. července 2016 budou moci obce zvát k vítání občánků i bez předchozího souhlasu rodičů. Nově bude muset obec vyžadovat souhlas jen v případě, že by chtěla např. gratulaci k významnému životnímu jubileu občana zveřejnit v místních novinách či rozhlase.

Ale vraťme se již k samotnému vítání občánků. Jak celý obřad zhruba vypadá? Aktu se ujímá zpravidla některý ze zvolených zastupitelů, který po krátkém proslovu předá dětem věcný nebo finanční dar a často také pamětní list. Fotografie z této události zdobí archivy mnoha rodin několik generací nazpět.

Věk, ve kterém je vhodné dítě na vítání občánků přihlásit, se může v různých městech lišit. Nejčastěji se však udává období od 4 měsíců do 1 roku.

Mezi větší města, které tuto tradici pořádají, patří Praha, Brno. Ostrava, Plzeň a jejich městské části, Olomouc, Hradec Králové, Liberec, Pardubice, Jihlava a mnohé další obce. Veškeré informace lze dohledat na stránkách příslušného úřadu.

Obřad, který vítání občánků provází, je příležitostí pro setkání členů rodiny. Je radostnou chvílí pro rodiče a zejména maminku, která zpravidla po porodu neměla možnost slavnostně přivítat příchod nového člena domácnosti - na rozdíl od většiny tatínků :-)

Radush Autor Radush