Návštěva Kutné Hory je sázkou na jistotu

Úvodní stránkaNávštěva Kutné Hory je sázkou na jistotu
11.červen 2016 od Radush v rubrikách Cestování, Nové články
štítky Česko, Cestování

Nevelké středočeské městečko Kutná Hora ukrývá historický i architektonický poklad, který touží vidět návštěvníci z celého světa. Během bohaté a významné historie právě zde naši předci zanechali značné množství památek, na než mohou být místní obyvatelé náležitě hrdí. Pravdivost těchto slov dokládá i skutečnost, že Kutná Hora byla v roce 1995 zapsána na seznam světového dědictví UNESCO. A co konkrétně zde můžeme vidět? Není toho rozhodně málo, však považte sami.

  • Chrám sv. Barbory - katedrála o 5 lodích, patřící do správy Římskokatolické církve. Začátek její stavby ve 14. století je poměrně zajímavý, jelikož se pro její stavbu nerozhodla sama církev, ale zámožní kutnohorští občané. V době pobělohorské byl chrám předán jezuitům, kteří pak vedle něj vystavěli kolej, jež dodnes tvoří spolu s tímto stánkem božím kouzelný historický komplex.
  • Jezuitská kolej - dvoupatrová barokní stavba z konce 17. století vybudovaná v prostoru mezi chrámem sv. Barbory a Hrádkem. Budova je postavena ve tvaru písmene F, z původních plánů na podobu s písmenem E nakonec kvůli nerealizaci jednoho křídla sešlo. Dnes zde sídlí Galerie Středočeského kraje, která je druhou největší galerií v České republice se specializací na výtvarné umění 20. a 21. století.
  • Hrádek - původně gotická tvrz z přelomu 13. a 14. století, která měla sloužit k ochranně hornického sídliště. Později se přebudovala na honosný palác a ten poté sloužil jako jezuitské sídlo, které tu fungovalo až do zrušení řádu v roce 1773. Na počátku 20. století sídlo odkoupilo město se záměrem zřídit zde muzeum. Tento účel se podařilo naplnit až na sklonku 20. století. Od roku 1996 tu sídlí České muzeum stříbra.
  • Vlašský dvůr - přechodné sídlo českých králů s mincovnou pocházející ze 13. století. Právě zde se razily stříbrné pražské groše. Uvnitř se nachází řada sálů a komnat včetně domácí kaple, pod kterou se nachází pokladnice s okovanými dveřmi. Spolu s výše zmíněným Hrádkem je chráněn jako národní kulturní památka. V současné době zde sídlí kutnohorský městský úřad.
  • Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele - nejstarší katedrála ve střední Evropě se nachází v části Kutné Hory zvané Sedlec patří mezi památky UNESCO. Patřil řádu cisterciáků, kteří obývali i navazující budovu kláštera. Katedrála byla v průběhu dějin vysvěcena i odsvěcena. V prostorách kláštera byla na počátku 19. století zřízena továrna na tabák a firma zaměřující se na výrobu stejného druhu zboží Philip Morris ČR a.s., zde sídlí i dnes. Zřídila zde muzeum tabáku, které je volně přístupné veřejnosti. Návštěvníci mohou od roku 2009 zavítat i do samotné katedrály.
  • Kostnice - nachází se také v Sedlci, je podzemní kaplí hřbitovního kostela Všech svatých, který byl původně součástí cisterciáckého opatství v Sedlci. Podle pověsti jeden ze sedleckých opatů přivezl ze své jeruzalémské poutě hrst hlíny z Božího hrobu, kterou rozprášil na místním hřbitově. Tímto skutkem se pohřebiště stalo Svatým polem, což vyvolalo obrovský zájem o místo posledního odpočinku právě zde. Na konci 15. století byl hřbitov zrušen a kosti byly uloženy vně i uvnitř podzemní kaple. Tehdy je poloslepý mnich složil do velkých pyramid. V průběhu 18. století se kostelík i s hřbitovem dostal do správy rodu Schwarzenberků z Orlíka, jejichž stavební mistr František Rint vyzdobil podzemní kapli pomocí kostí a lebek z pyramid, které vyrobil zmíněný mnich. Použité kosti chemicky očistil a vybělil. Jeho dílo je zde k vidění dodnes.

 

Mezi památky, které bychom při návštěvě Kutné Hory neměli opomenout patří také Kostel Matky Boží Na Náměstí, Kostel sv. Jakuba, Kostel sv. Jana Nepomuckého, Kaple Božího těla, Kamenná kašna nebo Morový sloup. Uvedený výčet památek však ani nyní není kompletní, mohli bychom totiž pokračovat směle dále. Přesáhli bychom však dalekosáhle možnosti tohoto článku. Necháme vám proto místo pro vlastní objevování. Co vám však už nyní můžeme slíbit, je to, že atmosféra tohoto města vás vtáhne do časů dávno minulých a přítomnost turistů, kteří hovoří jazyky z různých koutů světa, vás nenechá na pochybách, že se jedná o památku skutečně unikátní.

Radush Autor Radush