Národní park: Krkonošský národní park

Úvodní stránkaNárodní park: Krkonošský národní park
26.říjen 2016 od petr v rubrikách Cestování
štítky Česko, Cestování, Hory, parky

Příroda a zajímavosti

Krkonošský národní park neboli KRNAP je chráněným krajinným územím od roku 1963 díky vyhlášce č. 41/1963. nachází se v územní oblasti Krkonoš, největšího českého pohoří. Největší část tohoto národního parku se nachází v okresu Trutnov, ale z části zasahuje také do okresů Semily a Jablonec nad Nisou. Na polské straně Krkonoš pak park přechází do Karkonoskeho Parku Narodoweho, který byl vládním nařízením vytvořen ještě o 4 roky dříve než KRNAP, tedy v roce 1959.

Co je cílem parku?

Proč byla tato oblast Krkonoš vládním nařízením přehodnocena na národní park? Zejména kvůli přírodnímu bohatství, které se na tomto území nachází, aby bylo zachováno ideálně v původní podobě. Statut národního parku v Krkonoších má za úkol – „Posláním národního parku je uchování a zlepšení jeho přírodního prostředí, zejména ochrana či obnova samořídících funkcí přírodních systémů, přísná ochrana volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, zachování typického vzhledu krajiny, naplňování vědeckých a výchovných cílů, jakož i využití území národního parku k ekologicky únosné turistice a rekreaci nezhoršující životní prostředí.“.

Příroda KRNAPU

Krkonošský národní park a jeho vzhled výrazným způsobem ovlivňují klimatické podmínky, ve kterých se nachází. Vývoj je ovlivněn poměrně chladným klimatem nejvyššího českého pohoří. Na Sněžce je průměrná roční teplota 0,2°C. v níže položených oblastech to není o moc lepší – Malá Úpa 3,9 °C, Bedřichov 4,6°C. a právě přírodní bohatství Krkonošského národního parku je klimatem velmi ovlivněno. KRNAP se nachází ve čtyřech vegetačních stupních – submontánním, montánním, alpínském a subalpínském. Flora v jednotlivých vegetačních stupních KRNAP byl zřízen především pro zachování přírodních krás. Jaké druhy flory se nachází v jednotlivých vegetačních stupních?

Submontánní – Dřeviny zde zastupují smrky. Pod nimi se skvěle daří rostlinám, jako jsou kyčelnice cibulkonosná, sasanka pryskyřníkovitá, hajní, medvědí česnek nebo lilie zlatohlavá.

Montánní – Z dřevin opět dominují smrkové lesy. Tmavé lesní prostředí je příhodné zejména pro růst kapradin. Mimo lesy najdeme na loukách rostlinky jako violka sudetská, prha arnika nebo devětsil bílý.

Subalpínský – V tomto vegetačním stupni se nachází největší přírodní bohatství KRNAPu najdeme zde bohatá rašeliniště, louky, brusnicovité rostliny, mechy nebo porosty kleče.

Alpínský – V alpínském stupni najdeme především strmé skalní svahy a jámy. I ty jsou ale bohaté na chráněné druhy rostlin. Ne nadarmo jsou tyto svahy také nazývány Krkonošskými botanickými zahrádkami. Kvůli drsným klimatickým podmínkám zde dřeviny dosahují jen minimálního růstu.

petr Autor petr