Národní park: České Švýcarsko

Úvodní stránkaNárodní park: České Švýcarsko
24.říjen 2016 od petr
štítky Česko, Cestování, Kraje, parky

Příroda a zajímavosti

Každý ze čtyř národních parků v České republice je něčím unikátní. KRNAP má unikátní floru, Národní park České Švýcarsko je charakteristický především svými pískovcovými skalními útvary. Oblast se nachází v okrese Děčín v Krušnohorské hornatině, při státní hranici s Německem. Národním parkem bylo toto území vyhlášené v roce 2000. 

Národní park České Švýcarsko a flora

Kromě skalních útvarů si zajímavou podívanou v Národním parku České Švýcarsko užijí i milovníci flory. 97% plochy národního parku tvoří hustý lesní porost. Zajímavostí je, že dříve dominoval těmto lesům buk lesní, který je na většině území v současnosti již nahrazen, a to převážně smrkem ztepilým. V oblasti bylinek se Národní park České Švýcarsko nemůže chlubit nejhojnější úrodou, ale zato velmi zajímavá je podívaná na mechy. Na území se nachází stovky druhů mechů a lišejníků. Některé z nich jinde v ČR ani nenajdete. 

Skalní útvary – dominanta národního parku

Největší dominantou Národního parku České Švýcarsko jsou skaní útvary. Těch se zde dají nalézt stovky a prakticky na každém kroku je vidět unikátní skála. Skalní útvary vznikají nedostatkem slunečních paprsků, zadržováním vlhkosti a erozí pískovce. Největší dominantou a největším lákadlem pro turisty je Pravčická brána. Tento skalní útvar je největší přírodní skalní branou nejen u nás, ale v celé Evropě.

S rozpětím 26,5 m a výškou 16 metrů působí skutečně dominantně i z dálky, ale nejvíc zblízka. Pravčická brána má i své „dítě“ – malou Pravčickou bránu. Její rozpětí je ale pouhých 3,3 m a výška je 2,3 metru. Mezi další unikátní skalní útvary na tomto území patří Jeskyně českých bratří, Velký pruský tábor, Úzké schody, Černá brána nebo jeskyně Vinný sklep.

 

Fauna Českého Švýcarska

Bohužel zastoupení živočišné říšenení na území Národního parku České Švýcarsko tak pestré, jako v dřívějších dobách. Některé vzácné druhy zvířat byly na tomto území již dávno vyhubeni. Mezi ně patří například vlk obecný, kočka divoká nebo medvěd hnědý. Nyní se musíme spokojit se savci jako je rejsec vodní, bobr evropský nebo vydra říční. Přežvýkavce zastupují jelen evropský a narazit lze i na kamzíka horského. Zajímavý e ovšem i výskyt plazů, ptactva, obojživelníků a ryb, kterých zde žijí stovky druhů.

petr Autor petr