Křesťanské památky v Jeruzalémě

Úvodní stránkaKřesťanské památky v Jeruzalémě
22.duben 2016 od Radush v rubrikách Cestování, Nové články
štítky Cestování, Metropole, Zahraničí
Jeruzalém je významné město hned tří světových náboženství - židovství, křesťanství a islámu. Stoupence každého z nich láká toto svaté místo z různých důvodů. Jedni touží shlédnout především židovskou Zeď nářků, další navštívit zejména Chrám svatého hrobu a poslední asi nejvíce ocení prohlídku Chrámové hory. Domnívat se, že prvně jmenované tři památky jsou to jediné, co každému z nich Jeruzalém nabízí, by však bylo velkou chybou. Je toho totiž mnohem více. My se nyní pojďme v rámci tohoto článku zaměřit na památky, které lahodí zejména oku křesťana. Je notoricky známé, že hlavní postavou křesťanské víry je Ježíš Kristus, jehož život je s Jeruzalémem spojen zejména v jeho závěrečné části. Bylo to totiž právě zde, kde podle legend strávil své poslední dny než byl ukřižován a následně vstal z mrtvých. Právě proto, se tu po jeho stopách a místech spjatých s jeho rodinou poutníci vydávají. Nejnavštěvovanější a nejsvatější křesťanskou památkou vůbec je Chrám Božího hrobu. Byl postaven na základě pověsti o lokaci, kde ležel kopec Golgota, na němž byl ukřižován Ježíš Kristus. Ačkoli se vědecké poznatky o skutečném místě, kde se tento pahorek skutečně nacházel, liší, nic to nemění na tom, že právě toto místo, je poutníky hojně vyhledáváno již od 4. století našeho letopočtu. V průběhu dějin svatý stánek doznal mnohých změn a dnes patří mezi prostorově největší kostely světa. Během jeho prohlídky můžete vidět pověstný kámen, na kterém byl Ježíš Kristus naposledy pomazán, místo, kde byl ukřižován, také to, kde dle bájí stával Ježíšův hrob a rovněž místo, kde byl nalezen Ježíšův kříž. Chrám jako takový patří společně církvi katolické, pravoslavné i arménské, ale jeho jednotlivé části jsou mezi ně rozděleny. Společné vlastnictví vnější fasády chrámu, je dogmaticky dodržováno i v tom smyslu, že zde nelze bez souhlasu všech církví cokoli měnit. Raritou se proto například stal tzv. “nehybný žebřík”, který je položen pod jedním z oken. Římsa, na které stojí, patří do správy řecké církve, ale okno, pod kterým se nachází, patří správě církve arménské. Jelikož se tyto dvě církve se dosud na jeho odstranění nedohodly, stojí tu již dlouhá léta. Však posuďte sami, první zmínka o tomto žebříku přitom spadá již do roku 1757. Opustíme - li nejvýznamnější křesťanskou památku a přesuneme - li se pouze o několik metrů dál, narazíme na další křesťanský skvost. Mezi velmi vyhledávané památky zejména mezi příslušníky ruské pravoslavné církve patří Alexandrův hospic. S místem, kde stojí, souvisí i domněnky podpořené některými vykopávkami, že pravé místo Kristova hrobu stávalo přímo zde. Ale definitivně potvrzené to samozřejmě není. Nedaleko stojící luteránský kostel Vykupitele byl postaven na konci 19. století pro německého císaře Viléma II. na místě, kde stávala již od 5. století křesťanská svatyně. Turisty bez ohledu na  jejich vyznání často láká zdejší zvonice. Kdo se odváží zdolat 177 schodů bude odměněn krásnou podívanou na Jeruzalém jako na dlani. Své kroky poutníci rádi směřují i do oblasti, kde se dříve nacházel tzv. Maristán. Je to místo, kde stával hospic pro pocestné z Evropy, kteří zde unaveni cestou mohli odpočinout. V průběhu dlouhých dějiny se střídali jeho majitelé i konkrétní účel, ke kterému sloužil. V 16. století byl jedním v vládnoucích sulejmanů zbořen a jeho zdivo použito na stavbu jeruzalémských hradeb. Dnes se v této lokalitě nachází rozmanité ulice křesťanské čtvrti. Opomenout další z přilehlých pamětihodností by bylo velkou chybou. Řeč je o kostelu svatého Jana Křtitele, jenž patří mezi nejstarší svatostánky, které se v Jeruzalémě nachází. Jeho počátky se datují do 5. století. Od 11. století, kdy prošel rozsáhlou rekonstrukcí, je spojen s existencí řádu Johanitů, jejichž hlavním posláním bylo starat se o nemocné i zraněné a poskytovat pomoc všem poutníkům. Během křižáckých válek sehrál tento řád jednu z nejdůležitějších rolí. Výčet turistických zajímavostí zde ale ještě nekončíme. Poradíme vám, jak se dostat do Starého města co nejstylovějším způsobem. Ten nabízí Jaffská brána, která je nejrušnějším vstupem do Jeruzaléma a projde jí největší počet návštěvníků tohoto města. Její vchod má tvar písmene L, aby se tak v minulosti ztížil případným útočníkům přístup dovnitř hradeb. Za ní se rozkládá náměstí Omara ibn all-Chattába, které je jakýmsi pulsujícím srdcem celého Starého města se spoustou obchůdků, hotelů a vůbec všeho, co může turistovi, ale i místním přijít vhod.
Jaffská brána
Křesťanská část Jeruzaléma je turisticky velmi navštěvovaná. Slyšet zde můžete pestrobarevnou škálu jazyků ze všech koutů světa. Největší nápor poutníků každoročně zažívá v období Velikonoc a s nimi souvisejících svátků. Plánujete - li návštěvu právě v tomto termínu, nezapomeňte si včas zajistit ubytování a letenky. Dopředu však počítejte s jejich vyšší cenami. Přesto však se odvažujeme tvrdit, že výlet do Jeruzaléma bude stát za vynaložené finance i cestu. Přivezete si s sebou zážitek na celý život a to nejen tehdy, vydáte - li se sem právě o Velikonocích, ale i kdykoli jindy :-)
Radush Autor Radush