Co navštívit v Jeruzalémě

Úvodní stránkaCo navštívit v Jeruzalémě
28.leden 2016 od Radush v rubrikách Cestování, Nové články
štítky Cestování, Metropole, Zahraničí
V minulém cestovatelském článku jsme vás pozvali návštěvu hlavního města třech světových náboženství - Jeruzaléma. Jeho obsah jsme věnovali z největší části historickému pohledu, což posloužilo jako odrazový můstek k dalšímu vyprávění. Byly to totiž právě dějiny, které vytvořily ráz města, jehož architektura se měnila spolu s jeho střídajícími se pány. Najdeme tak zde památky židovské, křesťanské, ale i muslimské. A které že přesně to jsou? Kde je najít? A s čím při jejich návštěvě počítat? Pojďme si tyto nejdůležitější informace shrnout. Nejvýznamnější jeruzalémské památky se nacházejí v tzv. Starém městě. Tato nejstarší část města se rozkládá na rozloze zhruba 1 km2 a je kolem dokola obklopena hradbami. Dělí se celkem na 4 části - židovskou, křesťanskou, muslimskou a arménskou.
vstup do Starého města
Do města lze projít jednou ze 7 bran. Celkem je jich zde 11, ale 1 z nich je trvale uzavřena a 3 jsou zazděny nebo z nich existují pouze pozůstatky.

Křesťanská čtvrť:

uvnitř Chrámu svatého hrobu
Jedná se o turisty nejnavštěvovanější část města plnou různých obchůdků. Nachází se tu nejposvátnější křesťanská památka Chrám Svatého hrobu. Zde byl podle pověsti kopec Golgota, na němž byl ukřižován a pohřben Ježíš Kristus.
 • Chrám Svatého hrobu
 • Alexandrův hospic
 • Luteránský kostel Vykupitele
 • Máristán
 • Kostel sv. Jana Křtitele
 • Muzeum pravoslavného patriarchátu
 • Jaffská brána

Arménská čtvrť:

Arméni, přestože jsou též křesťané, mají v Jeruzalémě svou čtvrť. Ta je nejmenší a zároveň jednou z nejpoklidnějších oblastí města. Arménie byla první zemí, která přijala oficiálně křesťanství již ve 4. století našeho letopočtu. V téže době dorazili do Jeruzaléma arménští mniši. Dnes zde žije zhruba 2500 obyvatel. Významné pozornosti turistů se zde těší Citadela, kde dnes sídlí Muzeum dějin Jeruzaléma.
 • Citadela
 • Náměstí Omara ibn al-Chattába
 • Kostel sv. Marka
 • Katedrála sv. Jakuba
 • Muzeum Mardigianových
 • Sionská brána

Muslimská čtvrť:

Skalní chrám
Co do počtu obyvatel i metrů čtverečních se jedná o největší část Jeruzaléma. Zároveň je také turisticky nejméně vyhledávaná. Nachází se tu nejnuznější domy ve městě. Prochází tudy slavná ulice Via Dolorosa, po které dle pověstí šel Ježíš s křížem na zádech svou poslední cestu na kopec Golgota, kde byl ukřižován. Zároveň je tu situována i nejvýraznější dominanta celého Jeruzaléma Chrámová hora s mešitami al-Aksá a Skalním chrámem.
 • Chrámová hora s mešitou al-Aksá a Skalní chrám
 • Klášter bičování
 • Via Dolorosa
 • Palác princezny Tunšuk
 • Damašská brána
 • Herodova brána
 • Kostel sv. Anny
 • Lví brána

Židovská čtvrť:

Zeď nářků
Je částí města, která byla poničena masivní měrou v izraelsko-arabské válce roku 1948 a následně Jordánskem okupována. V roce 1967 ji izraelská vojska osvobodila a záhy začala rozsáhlá rekonstrukce, která umožnila vykopání řady historických staveb, které jsou dnes pro turisty k nahlédnutí. Oprava této části proběhla v citlivém duchu a zachovala původní historický ráz města. Jednoznačně nejznámější památkou je Zeď nářků, kterou místní nazývají Západní zeď. Je jedinou zachovanou částí ze zničeného židovského druhého Chrámu. Podpírá Chrámovou horu, na níž stojí dnes již zmíněné muslimské mešity.
 • Zeď nářků (Západní zeď)
 • Cardo
 • Náměstí Churba
 • Rambanova synagoga
 • Wohlovo archeologické muzeum
 • Sefardské synagogy
 • Muzeum starého jišuvu
 • Izraelitská věž
 • Ariel centrum
 • Hnojná brána
 • Jeruzalémský archeologický park
Za hradbami Starého města leží ještě oblast Olivové hory a hory Sión, kde se nachází také řada důležitých památek. Na procházku těmito místy vás pozveme v některém z příštích článků. A opět to bude stát za to, slibujeme :-) Všechny uvedené památky jsou historickým unikátem nesmírné hodnoty. Každá sama o sobě by se kdekoli na světě těšila velké pozornosti turistů. Tím, jak vysoká je jejich koncentrace na jediném místě, lze uvažovat, do jaké míry tak jejich výjimečnost zdánlivě zaniká. Stane se totiž, že budete ohromeni neustále, ať půjdete jakýmkoli směrem. Nic to však nemění na tom, jak jedinečné místo Jeruzalém je. Budete - li přecházet mezi jednotlivými čtvrtěmi, pokaždé na vás dýchne atmosféra jako z odlišného světa. Budete potkávat lidi různých vyznání, jazyků i kultur. V každém koutě na vás dýchne odlišná vůně kuchyní a budete mít možnost nakoupit jiný sortiment zboží. To vše na maličkém kousku města schovaného za hradbami, jejichž existence je v současnosti sama o sobě unikátem.
Radush Autor Radush