Bojový systém Krav Maga

Úvodní stránkaBojový systém Krav Maga
21.listopad 2014 od Radush v rubrikách Nové články, Sport
štítky Fitness, Zdraví
Nemusíte být zrovna velkým znalcem bojových sportů nebo nadšenec do akčních filmů, abyste alespoň jednou v životě slyšeli o systému Krav Maga. Jedná se totiž pravděpodobně o nejúčinnější druh sebeobrany světa.  Jeho předností jsou si vědomy i bezpečnostní složky různých států včetně izraelské armády nebo třeba americké FBI. Kde však tento systém vznikl? Jaká je jeho historie? Jakým prošel vývojem? Pojďme se nyní podívat na tato fakta z blízka. Kořeny Krav Magy sahají do 30. let minulého století a lze tedy říci, že ve srovnání s asijskými obranými technikami nemá příliš dlouhou historii. Ani to však nemění nic na skutečnosti, jaké oblibě se nyní těší. Za otce tohoto systému je považován žid Imre Lichtenfeld, který, ač budapešťský rodák, prožil své mládí v Bratislavě. Jeho otec Samuel měl bohaté zkušenosti z řecko-římských zápasů a vzpírání, díky nimž se poprvé seznámil s technikami různých bojových umění. Poskytl tak cenné podklady i svému synovi Imremu.
Imrich Lichtenfeld, foto: Wikipedia
V předválečném období židé v Bratislavě prožívali těžké časy. Perzekuce a útoky antisemitů na židovskou komunitu, které zde byly na denním pořádku, motivovaly Lichtenfelda k promyšlení základů nové obranné techniky. Jejím hlavním úkolem bylo zamezit vstupu nepřátel do židovských čtvrtí. Technika v tomto ohledu slavila nezpochybnitelné úspěchy, což byl ostatně jeden z důvodů, proč se brzy začala těšit značné oblibě. Kvůli hrozbě deportace do koncentračních táborů byl však Lichtenfeld nakonec nucen v roce 1940 Slovensko opustit. Stalo se tak na poslední lodi vypravené z Bratislavy do Palestiny. Loď však do svého cíle nedorazila, jelikož byla potopena nacisty u řeckých břehů. Následující dva roky pak Lichtenfeld strávil službou v České legii. Do Svaté země dorazil teprve v roce 1942. Již krátce po příjezdu začal vyučovat svou techniku příslušníky polovojenských organizací Hagana a Palmach, jenž později se staly základem dnešních izraelských obranných sil (Israel Defence Forces - IDF). Obě tyto složky se významnou měrou svou činností podílely na zrodu současného státu Izrael v roce 1948. Lichtenfeld působil v nově ustavené IDF jako hlavní instruktor pro fyzický trénink a bojovou přípravu známou již oficiálně pod názvem Krav Maga. V hebrejštině původ tohoto jména pochází ze slov "boj" (Krav) a "kontakt" (Maga). Bojovníci se zdraví pokřikem "Kida", což v překladu znamená "úklon". Hlavní podstatou techniky je zastavit hrozbu a dostat se co nejrychleji do bezpečí. Účelem je přitom vyrovnat se s útokem a ochránit si zejména zranitelné části těla jako jsou slabiny, oči, krk a prsty. Učí také užitečně využívat dostupné předměty jako potenciální zbraně. Zjednodušeně řečeno, jde o to využít ke zneškodnění útočníka jakéhokoli prostředku jakoukoli technikou a nikdy se nevzdat. V Krav Maze nejsou používány žádné úbory ani systémy pásů osvědčující pokročilost ve výcviku, naopak se trénuje v prostředí co nejvíce podobném reálnému životu. Ze stejného důvodu neexistují ani jednotná pravidla, která by určovala, zda se bojuje pomocí pěsti nebo naopak otevřené dlaně. Během dlouhého vývoje se vyčlenily různé dílčí styly Krav Magy. Patří sem například Komando Krav Maga, Krav Maga pro speciální jednotky, Taktická Krav Maga. V roce 1980 byla zřízena Izraelská Asociace Krav Maga, která tuto bojovou techniku vyučuje i zájemce z ostatních zemí. Častými studenty jsou Američané včetně příslušníků FBI, CIA, DEA, policejních SWAT týmů či speciálních francouzských jednotek GIGN a mnohých dalších. Ukázka Krava Maga, zdroj KravMagaGlobalCZ
Radush Autor Radush